Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. R. Kruisdijk

Rechtbank RotterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. R. Kruisdijk "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter Expertisegroep Financieel Toezicht
Instantie
Kenniscentrum Financieel Economisch Recht bij de Rechtbank Rotterdam.
Plaats
Rotterdam
Datum ingang
01-04-2010
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Vice-president 'Leden' Toastmasters International
Instantie
Toastmasters International
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-04-2011
Datum eind
01-07-2014
Soort bedrijf/instantie
Trainingsinstituut
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter Oefenrechtbank
Instantie
Universiteit Tilburg
Plaats
Tilburg
Datum ingang
01-01-2008
Datum eind
01-07-2014
Soort bedrijf/instantie
Universiteit Tilburg
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-07-2007
Datum eind
31-12-2012
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Centrale Raad van Beroep
Datum ingang
15-01-2008
Datum eind
01-09-2011
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
06-08-1996
Datum eind
30-06-2007
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
03-10-1995
Datum eind
05-08-1996

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)