Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. P.C. Santema

Rechtbank RotterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. P.C. Santema "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter A
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter van de klachtencommissie ongewenst gedrag
Instantie
Albeda college
Plaats
Rotterdam
Datum ingang
02-11-2007
Soort bedrijf/instantie
Regionaal Opleidingscentrum
Bezoldigd
Ja
Functie
Plaatsvervangend voorzitter
Instantie
Tuchtcollege voor de Scheepvaart
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-08-2015
Datum eind
31-07-2019
Soort bedrijf/instantie
Tuchtrechtspraak.
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Sectorvoorzitter
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-04-2010
Datum eind
31-12-2012
Functie
senior rechter A
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-04-2010
Datum eind
31-12-2012
Functie
Sectorvoorzitter
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-04-2004
Datum eind
31-03-2010
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
20-02-1995
Datum eind
31-03-2010
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
12-04-1988
Datum eind
19-02-1995
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-09-1986
Datum eind
11-04-1988
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-09-1980
Datum eind
31-08-1986

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)