Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. M. Aukema

Rechtbank RotterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. M. Aukema "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
15-10-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Plaatsvervangend secretaris Toetsingscommissie INSOLAD
Instantie
Vereniging voor Insolventierecht Advocaten
Plaats
Leiden
Datum ingang
01-01-2011
Soort bedrijf/instantie
Vereniging
Bezoldigd
Ja
Functie
Plaatsvervangend lid Raad van Discipline Ressort Den Haag
Instantie
Nederlandse Orde van Advocaten
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-01-2010
Soort bedrijf/instantie
Publiekrechtelijke beroepsorganisatie
Bezoldigd
Ja
Functie
Advocaat RWV Advocaten
Instantie
RWV Advocaten
Plaats
Leiden
Datum ingang
01-01-1995
Soort bedrijf/instantie
Advocatenkantoor
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Geen historische gegevens bekend.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)