Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. L.J.J. Rogier

Rechtbank RotterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. L.J.J. Rogier "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-01-2013

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
bijzonder hoogleraar bestuursstrafrecht, hoofddocent en onderwijsdecaan
Instantie
Erasmus Universiteit Rotterdam
Plaats
Rotterdam

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid stichtingsbestuur
Instantie
Stichting Toezicht en Compliance
Plaats
Rotterdam
Datum ingang
01-01-2007
Soort bedrijf/instantie
stichting
Bezoldigd
Nee
Functie
Bijzonder hoogleraar Staats- en Bestuursrecht
Instantie
Universiteit van de Nederlandse Antillen
Plaats
Curaçao
Datum ingang
01-01-2005
Soort bedrijf/instantie
Universiteit
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Secretaris
Instantie
Stichting Onderzoeksinstituut Duurzaam Bankieren en Financieren
Plaats
Rotterdam
Datum ingang
14-06-2010
Datum eind
03-04-2013
Soort bedrijf/instantie
Stichting
Bezoldigd
Onbekend

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
25-08-1993
Datum eind
31-12-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)