Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. L.J. van Die

Rechtbank RotterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. L.J. van Die "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Docent
Instantie
SSR
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-07-2014
Soort bedrijf/instantie
Opleidingsinstituut
Bezoldigd
Ja
Functie
Vice voorzitter klachtencommissie
Instantie
Stichting Klachtenregeling Eerstelijnsgezondheidszorg
Plaats
Rotterdam en Zuid Holland
Datum ingang
01-11-2012
Soort bedrijf/instantie
klachtencommissie
Bezoldigd
Ja
Functie
Arbiter KNVB
Instantie
KNVB
Plaats
Zeist
Datum ingang
01-01-2012
Soort bedrijf/instantie
Arbitragecommissie
Bezoldigd
Nee
Functie
Redactie tijdschrift voor huurrecht Woonrecht
Instantie
Kluwer
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-01-2012
Soort bedrijf/instantie
redactie
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter
Instantie
Stichting Hommes Foundation
Plaats
Rotterdam
Datum ingang
01-01-2007
Datum eind
01-09-2014
Soort bedrijf/instantie
Stichting zonder winstoogmerk/ tentoonstellingsruimte voor hedendaagse kunst
Bezoldigd
Nee
Functie
Bestuurslid
Instantie
Stichting Ketelfactory
Plaats
Schiedam
Datum ingang
01-01-2010
Datum eind
01-05-2013
Soort bedrijf/instantie
Stichting zonder winstoogmerk/tentoonstellingsruimte voor hedendaagse kunst
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-07-2004
Datum eind
31-12-2010
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
09-01-2002
Datum eind
30-06-2004

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)