Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. K.L. van Zetten

Rechtbank RotterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. K.L. van Zetten "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen.

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-01-2006
Datum eind
31-12-2010
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
18-07-1996
Datum eind
31-12-2005
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Alkmaar
Datum ingang
29-10-1992
Datum eind
31-12-2001
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
24-05-1995
Datum eind
17-07-1996

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)