Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. K.H.J. Puite

Rechtbank RotterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. K.H.J. Puite "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen.

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-03-2012
Datum eind
31-12-2012
Functie
senior rechter A
Instantie
Rechtbank Dordrecht
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
29-02-2012
Functie
Coördinerend vice-president
Instantie
Rechtbank Dordrecht
Datum ingang
19-05-2000
Datum eind
31-12-2010
Functie
Sectorvoorzitter
Instantie
Rechtbank Dordrecht
Datum ingang
01-01-2002
Datum eind
01-01-2008
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Groningen
Datum ingang
25-04-1990
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Winschoten
Datum ingang
25-04-1990
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Zuidbroek
Datum ingang
25-04-1990
Datum eind
31-12-2001
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
20-01-1992
Datum eind
31-12-2001
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Groningen
Datum ingang
02-04-1991
Datum eind
31-12-2001
Functie
Coördinerend vice-president
Instantie
Rechtbank Dordrecht
Datum ingang
23-05-1997
Datum eind
18-05-2000
Functie
Kantonrechter
Instantie
Kantongerecht Delft
Datum ingang
25-02-1991
Datum eind
22-05-1997
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Groningen
Datum ingang
07-07-1983
Datum eind
24-02-1991
Functie
Officier
Instantie
Arrondissementsparket Groningen
Datum ingang
13-01-1982
Datum eind
06-07-1983
Functie
Substituut-officier
Instantie
Arrondissementsparket Groningen
Datum ingang
14-11-1980
Datum eind
12-01-1982
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Zutphen
Datum ingang
19-08-1974
Datum eind
13-11-1980

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)