Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. J.W. van de Gronden

Rechtbank RotterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. J.W. van de Gronden "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-01-2013

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Hoogleraar Europees recht
Instantie
Radboud Universiteit
Plaats
Nijmegen
Datum ingang
01-09-2007

Nevenbetrekkingen

Functie
Redactielid
Instantie
Tijdschrift voor Europees- en Economisch recht
Plaats
Den Haag en Antwerpen
Datum ingang
01-01-2011
Soort bedrijf/instantie
Uitgeverij
Bezoldigd
Nee
Functie
Redactielid
Instantie
Mediaforum
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-01-2010
Soort bedrijf/instantie
Uitgeverij
Bezoldigd
Nee
Functie
Adviserend lid bij een commissie van SER
Instantie
SER
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-09-2009
Soort bedrijf/instantie
Adviescollege voor Kabinet en Parlement
Bezoldigd
Ja
Functie
Redactielid
Instantie
Reed Business Media
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-09-2009
Soort bedrijf/instantie
Uitgeverij
Bezoldigd
Nee
Functie
Bestuurslid
Instantie
Vereniging voor Mededingingsrecht
Plaats
Amsterdam/Den Haag
Datum ingang
01-01-2009
Soort bedrijf/instantie
Studievereniging
Bezoldigd
Nee
Functie
Adviserend lid voor Kabinet en Parlement
Instantie
SER
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-01-2006
Soort bedrijf/instantie
Adviescollege
Bezoldigd
Ja
Functie
Redactieraad voor gezondheidsrecht
Instantie
Tijdschrijf BJU
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-01-2006
Soort bedrijf/instantie
Tijdschrift
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
15-08-2003
Datum eind
31-12-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)