Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. J.J. Klomp

Rechtbank RotterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. J.J. Klomp "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Bestuurslid
Instantie
Stichting International Justice Missien
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-01-2015
Soort bedrijf/instantie
Mensnrechtenorganisatie
Bezoldigd
Nee
Functie
Bestuurslid
Instantie
Internationaal Justice Mission
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-01-2015
Soort bedrijf/instantie
NGO
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Vrijwilliger voor IJM
Instantie
IJM
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-01-2014
Datum eind
01-01-2015
Soort bedrijf/instantie
Mensenrechtenorganisatie
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Dordrecht
Datum ingang
01-05-2010
Datum eind
31-12-2012
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Dordrecht
Datum ingang
01-05-2009
Datum eind
30-04-2010
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Dordrecht
Datum ingang
01-05-2009
Datum eind
30-04-2010

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)