Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. J.H. de Wildt

Rechtbank Rotterdam

´╗┐

Beroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. J.H. de Wildt "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter A
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-01-2015

Nevenbetrekkingen

Functie
(co├Ârdinerend) voorzitter bezwaaradviescommmissie
Instantie
Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen
Plaats
Utrecht
Datum ingang
17-01-2011
Soort bedrijf/instantie
Onafhankelijk bij wet ingesteld register voor gerechtelijk deskundigen
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-12-2014
Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-12-2005
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-07-2004
Datum eind
30-11-2005
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Assen
Datum ingang
28-01-2000
Datum eind
30-06-2004
Functie
Plaatsvervangend lid
Instantie
College van Beroep Studiefinanciering
Datum ingang
22-06-2000
Datum eind
31-12-2000
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Centrale Raad van Beroep
Datum ingang
01-07-1994
Datum eind
27-01-2000
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Assen
Datum ingang
28-12-1998
Datum eind
27-01-2000

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)