Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. J.A. Moolenburgh

Rechtbank RotterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. J.A. Moolenburgh "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter
Instantie
Stichting Kunst & Amerongen
Datum ingang
01-09-2012
Soort bedrijf/instantie
Stichting
Bezoldigd
Nee
Functie
Penningmeester
Instantie
Melchers-Iddekinge Stichting
Plaats
Duurstede
Datum ingang
01-10-2009
Soort bedrijf/instantie
Stichting
Bezoldigd
Nee
Functie
Penningmeester
Instantie
Nederlandse Kastelen Stichting te Wijk
Plaats
Duurstede
Datum ingang
01-10-2009
Soort bedrijf/instantie
Stichting
Bezoldigd
Nee
Functie
Bestuurslid
Instantie
Rotterdams Juridisch Genootschap
Plaats
Rotterdam
Datum ingang
01-01-2001
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Secretaris
Instantie
College van Beroep NGB
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-01-2001
Soort bedrijf/instantie
College van Beroep
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
22-02-1984
Datum eind
31-12-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)