Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. J. van der Groen

Rechtbank RotterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. J. van der Groen "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter bindend advies/arbitrage Geschillencommissie Notariaat
Instantie
Geschillencommissie Notariaat
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-03-2013
Soort bedrijf/instantie
Geschillencommissie
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid
Instantie
Raad van Arbitrage voor de Bouw
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-01-2013
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Ja
Functie
Voorzitter
Instantie
Geschillencommisie BGC
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-07-2009
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Ja
Functie
Voorzitter
Instantie
Geschillencommissie Advocatuur
Plaats
Den Haag
Datum ingang
23-07-2004
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Ja
Functie
Voorzitter
Instantie
Geschillencommissie MGC
Plaats
Den Haag
Datum ingang
23-07-2004
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Ja
Functie
Voorzitter
Instantie
Geschillencommissie Consumentenzaken
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-01-1998
Soort bedrijf/instantie
Geschillencommissie
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum ingang
15-08-2000
Datum eind
30-04-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
11-09-2001
Datum eind
31-12-2010
Functie
Advocaat-generaal
Instantie
Ressortsparket Amsterdam
Datum ingang
03-07-1998
Datum eind
10-09-2001
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
02-08-1997
Datum eind
02-07-1998
Functie
Lid
Instantie
Gemeensch. Hof van Justitie v.d. Ned. Antillen en Aruba
Datum ingang
01-08-1993
Datum eind
01-08-1997
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
25-02-1991
Datum eind
30-09-1993
Functie
Buitengewoon verlof I.v benoeming Ned Ant./Aruba
Instantie
Rechtbank Dordrecht
Datum ingang
03-07-1990
Datum eind
24-02-1991
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
19-01-1988
Datum eind
02-07-1990
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Dordrecht
Datum ingang
05-08-1989
Datum eind
02-07-1990

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)