Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. J. de Gans

Rechtbank RotterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. J. de Gans "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen.

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Commissielid/beklagvoorzitter Commissie van Toezicht
Instantie
P.I. Rotterdam, locatie Hoogvliet
Plaats
Hoogvliet
Datum ingang
01-09-2007
Datum eind
01-01-2014
Soort bedrijf/instantie
Gevangenis
Bezoldigd
Ja

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-10-2006
Datum eind
31-12-2012
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-10-2005
Datum eind
30-09-2006

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)