Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. H.M. Dunsbergen

Rechtbank RotterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. H.M. Dunsbergen "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-01-2013

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Advocaat en mede-eigenaar
Instantie
Olie& De Jonge Advocaten
Plaats
Goes

Nevenbetrekkingen

Functie
lid (secretaris)
Instantie
Dagelijks Bestuur CSW
Plaats
Middelburg
Datum ingang
01-01-2006
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
voorzitter
Instantie
Beroepscie. seksueel misbruik in pastorale relaties
Plaats
Middelburg
Datum ingang
01-01-2005
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
lid
Instantie
Algemeen Bestuur CSW
Plaats
Middelburg
Datum ingang
01-01-2004
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
secretaris
Instantie
Regionale Klachtnecommissie Primair en Voortgezet onderwijs Walcheren en Bevelanden
Plaats
Middelburg
Datum ingang
01-01-2003
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Functie
advocaat en mede-eigenaar
Instantie
Olie & De Jonge Advocaten
Plaats
Goes
Datum ingang
01-01-2001

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Dordrecht
Datum ingang
11-10-2008
Datum eind
31-12-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)