Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. H.A.C. Smid

Rechtbank RotterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. H.A.C. Smid "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen.

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Dordrecht
Datum ingang
01-03-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Dordrecht
Datum ingang
01-01-2003
Datum eind
28-02-2011
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Dordrecht
Datum ingang
06-09-1999
Datum eind
31-12-2002
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Schiedam
Datum ingang
16-02-1994
Datum eind
31-12-2001
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
06-08-1992
Datum eind
31-12-2001
Functie
Officier eerste klasse
Instantie
Landelijk Parket
Datum ingang
01-06-1999
Datum eind
05-09-1999
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Dordrecht
Datum ingang
08-12-1986
Datum eind
05-09-1999
Functie
Officier eerste klasse
Instantie
Arrondissementsparket Breda
Datum ingang
17-05-1989
Datum eind
31-05-1999
Functie
Arrondissementsofficier van justitie
Instantie
Arrondissementsparket Rotterdam
Datum ingang
16-08-1985
Datum eind
16-05-1989
Functie
Substituut-officier
Instantie
Arrondissementsparket Rotterdam
Datum ingang
19-06-1984
Datum eind
15-08-1985
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
03-03-1980
Datum eind
18-06-1984

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)