Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. G.M. Munnichs

Rechtbank RotterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. G.M. Munnichs "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-05-2015

Nevenbetrekkingen

Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen.

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Functie
Plaatsvervangend Hoofdofficier van justitie Zeeland - West Brabant
Instantie
Openbaar Ministerie
Plaats
Breda
Datum ingang
01-01-2013
Functie
Hoofdofficier van justitie Middelburg
Instantie
Openbaar Ministerie
Plaats
Middelburg
Datum ingang
01-06-2010
Datum eind
01-01-2013

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-05-2014
Datum eind
30-04-2015
Functie
Plaatsvervangend advocaat-generaal
Instantie
Ressortsparket Amsterdam
Datum ingang
01-07-2012
Datum eind
30-04-2014
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
03-04-2013
Datum eind
30-04-2014
Functie
Officier eerste klasse
Instantie
Arrondissementsparket Rotterdam
Datum ingang
01-01-1999
Datum eind
30-06-2012
Functie
Arrondissementsofficier van justitie
Instantie
Arrondissementsparket Rotterdam
Datum ingang
01-12-1991
Datum eind
31-12-1998
Functie
Plaatsvervangend-officier van Justitie
Instantie
Arrondissementsparket 's-Gravenhage
Datum ingang
29-08-1990
Datum eind
30-11-1991

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)