Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. F.W.H. van den Emster

Rechtbank RotterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. F.W.H. van den Emster "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-09-2014
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum ingang
01-03-2014

Nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter Beroepenveld Commissie
Instantie
Erasmus Universiteit Rotterdam
Plaats
Rotterdam
Datum ingang
01-11-2014
Soort bedrijf/instantie
Erasmus School of Law
Bezoldigd
Nee
Functie
Incidenteel verzorgen van een college
Instantie
Comenius Leergang
Plaats
wisselend
Datum ingang
01-04-2013
Soort bedrijf/instantie
Post academische opleidingen
Bezoldigd
Ja
Functie
Voorzitter van het bestuur
Instantie
Stichting Tuchtrechtspraak Mediators
Datum ingang
01-07-2008
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter
Instantie
Stichting Compliance & Toezicht - Erasmus Universiteit
Plaats
Rotterdam
Datum ingang
27-04-2007
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid
Instantie
Curatorium mr Gonsalvessprijs
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-01-2005
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid Raad van Advies
Instantie
Juridische Faculteitsverening Erasmus Universiteit
Plaats
Rotterdam
Datum ingang
01-10-2000
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter van het College van Arbitters van de K.N.V.B.
Instantie
K.N.V.B.
Plaats
Zeist
Datum ingang
01-07-2013
Datum eind
31-07-2017
Soort bedrijf/instantie
Voetbalbond
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Lid Commissie van Onderzoek Oorzaken Kostenstijging Rechtsbijstand
Instantie
Ministerie van V&J
Plaats
wisselend Den Haag en Utrecht
Datum ingang
15-02-2015
Datum eind
01-09-2015
Soort bedrijf/instantie
Ingesteld op verzoek van TK door departement V&J
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid Raad van Toezicht
Instantie
Erasmus Universiteit Rotterdam
Plaats
Rotterdam
Datum ingang
01-08-2007
Datum eind
31-07-2015
Soort bedrijf/instantie
Universiteit
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid Raad van Toezicht
Instantie
Erasmus Medisch Centrum
Plaats
Rotterdam
Datum ingang
01-12-2006
Datum eind
01-12-2014
Soort bedrijf/instantie
Medisch Centrum
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid Raad van Advies
Instantie
Nederlands Arbitrage Instituut
Plaats
Rotterdam
Datum ingang
01-12-2010
Datum eind
01-01-2014
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter College van Arbiters K.N.V.B.
Instantie
K.N.V.B.
Datum ingang
07-12-2010
Datum eind
01-07-2013
Soort bedrijf/instantie
Sportbond
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Lid Raad van Advies
Instantie
het Netherlands Institute for Law and Governance
Plaats
Groningen
Datum ingang
16-11-2009
Datum eind
31-03-2013
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Lid Raad van bestuur
Instantie
Stichting Internationaal Juridisch instituut
Plaats
Den Haag
Datum ingang
09-06-2008
Datum eind
31-03-2013
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Lid bestuur
Instantie
Stichting Juridische Samenwerking Suriname-Nederland
Plaats
Paramaribo
Datum ingang
01-01-2008
Datum eind
31-03-2013
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Coördinerend vice-president senior
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-04-2013
Datum eind
31-08-2014
Functie
Voorzitter
Instantie
Raad voor de rechtspraak
Datum ingang
01-01-2008
Datum eind
31-03-2013
Functie
Lid
Instantie
Raad voor de rechtspraak
Datum ingang
01-04-2007
Datum eind
31-12-2007
Functie
Coördinerend vice-president senior
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-01-2002
Datum eind
31-03-2007
Functie
Voorzitter van het bestuur
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-01-2002
Datum eind
31-03-2007
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Bergen op Zoom
Datum ingang
29-01-1987
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Breda
Datum ingang
29-01-1987
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Tilburg
Datum ingang
29-01-1987
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Zevenbergen
Datum ingang
29-01-1987
Datum eind
31-12-2001
Functie
President
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-11-2000
Datum eind
31-12-2001
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Middelburg
Datum ingang
09-06-1988
Datum eind
31-12-2001
Functie
Coördinerend vice-president
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
15-06-1998
Datum eind
31-10-2000
Functie
Coördinerend vice-president
Instantie
Rechtbank Breda
Datum ingang
03-08-1994
Datum eind
14-06-1998
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Breda
Datum ingang
01-05-1989
Datum eind
02-08-1994
Functie
Plaatsvervangend voorzitter
Instantie
Raad van beroep 's-Hertogenbosch
Datum ingang
17-06-1991
Datum eind
30-06-1992
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Breda
Datum ingang
19-05-1983
Datum eind
30-04-1989
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Breda
Datum ingang
16-03-1982
Datum eind
18-05-1983
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Breda
Datum ingang
16-03-1982
Datum eind
18-05-1983
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Breda
Datum ingang
01-12-1975
Datum eind
15-03-1982

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)