Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. F.J. Koningsveld

Rechtbank RotterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. F.J. Koningsveld "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-01-2013

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Advocaat
Instantie
Raetsluy Advocaten
Plaats
Breda
Datum ingang
15-11-1990

Nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter
Instantie
Tuchtcommissie amateurvoetbal KNVB
Plaats
District Zuid-West Nederland
Datum ingang
01-09-2011
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Voorzitter
Instantie
Commissie van Toezicht PI Dordtse Poorten
Plaats
Dordrecht
Datum ingang
01-07-2011
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Revieuwer, BOPZ
Instantie
Raad voor de Rechtsbijstand
Plaats
Breda
Datum ingang
01-01-2010
Soort bedrijf/instantie
Raad voor de Rechtsbijstand
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid Werkgroep, expertmeeting jeugdrecht
Instantie
Rechtbank Breda
Plaats
Breda
Datum ingang
01-01-2007
Soort bedrijf/instantie
Rechtbank Breda
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Lid
Instantie
Commissie van Toezicht PI voor vrouwen
Plaats
Breda
Datum ingang
01-10-2006
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Bestuurslid
Instantie
Stichting Opleiding Brabantse advocaten
Plaats
Breda
Datum ingang
01-01-2005
Soort bedrijf/instantie
Stichting OBA
Bezoldigd
Onbekend

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Dordrecht
Datum ingang
01-07-2010
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
07-12-2005
Datum eind
30-06-2010

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)