Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. F. van Laanen

Rechtbank RotterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. F. van Laanen "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-01-2013
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Oost-Brabant
Datum ingang
01-01-2013
In deze functie wordt betrokkene niet ingezet.

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Senior beleidsontwikkelaar/-adviseur Gemeente Eindhoven
Instantie
Gemeente Eindhoven
Plaats
Eindhoven

Nevenbetrekkingen

Functie
Buitenpromovendus strafrecht
Instantie
Universiteit van Tilburg
Plaats
Tilburg
Datum ingang
01-10-2010
Soort bedrijf/instantie
Universiteit
Bezoldigd
Nee
Functie
Senior beleidsontwikkelaar/-adviseur
Instantie
Gemeente Eindhoven
Plaats
Eindhoven
Datum ingang
01-10-2010
Soort bedrijf/instantie
Overheid
Bezoldigd
Ja
Functie
Werkgroeplid
Instantie
Stichting Forum Levenslang
Plaats
Leeuwarden
Datum ingang
20-06-2008
Soort bedrijf/instantie
Stichting
Bezoldigd
Nee
Functie
Auteur van de losbladige Commentaar van Melai/Groenhuijsen e.a. op het Wetboek van Strafvordering
Instantie
Kluwer
Plaats
Deventer
Datum ingang
01-08-2004
Soort bedrijf/instantie
Uitgeverij
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Functie
Universitair docent straf- en strafprocesrecht
Instantie
Universiteit van Tilburg
Plaats
Tilburg
Datum ingang
01-12-2001
Datum eind
30-09-2010

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum ingang
04-09-2007
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Dordrecht
Datum ingang
01-05-2010
Datum eind
31-12-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)