Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. E.H. van der Steeg

Rechtbank RotterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. E.H. van der Steeg "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-01-2013

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Adviseur internationaal (financieel) strafrecht
Instantie
Bureau ontnemings wetgeving OM (BOOM)
Plaats
Leeuwarden
Functie
Senior adviseur internationaal rechtshulp in strafzaken
Instantie
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Plaats
Den Haag

Nevenbetrekkingen

Functie
Gastdocent Internationaal Strafrecht bij de SSR en de NPA
Instantie
SSR en NPA
Plaats
Utrecht en Apeldoorn
Datum ingang
01-01-2000
Soort bedrijf/instantie
Stichting Studiecentrum Rechtspleging en de Nederlandse Politie Academie
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Dordrecht
Datum ingang
18-11-2004
Datum eind
31-12-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)