Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. D.C. van Reekum

Rechtbank RotterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. D.C. van Reekum "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-09-2014
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
01-03-2014

Nevenbetrekkingen

Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen.

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Docent vak Praktijkleer
Instantie
Nederlandse Orde van Advocaten (NOVA)
Plaats
's-Gravenhage
Datum ingang
01-09-1994
Datum eind
01-03-2014
Soort bedrijf/instantie
Overkoepelend orgaan voor advocatuur
Bezoldigd
Ja

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-08-2014
Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-08-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
22-06-2007
Datum eind
31-07-2011
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-03-2005
Datum eind
22-06-2007
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Middelburg
Datum ingang
01-08-2003
Datum eind
28-02-2005
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Middelburg
Datum ingang
01-09-2002
Datum eind
31-07-2003

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)