Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. D. van Putten

Rechtbank RotterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. D. van Putten "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
17-05-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid Adviesraad Oorlogsgravenstichting onder voorzitterschap van dhr. mr. G.J. de Graaf, op verzoek van dhr. mr. J.P.H. Donner als president van genoemde stichting
Instantie
Oorlogsgravenstichting
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-02-2015
Soort bedrijf/instantie
Stichting
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid van een begeleidingscommissie van het onderzoek van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid naar de toedracht van de vliegramp van de MH-17 van Malaysia Airlines in Oost-Oekraïne op 17 juli 2014
Instantie
Onderzoeksraad voor de Veiligheid
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-09-2014
Soort bedrijf/instantie
Onderzoeksraad
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter/Lid van de Raad van Toezicht op sanctiecommissie Schiphol
Instantie
Luchthaven Amsterdam Airport Schiphol
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-05-2014
Soort bedrijf/instantie
Luchthaven
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid bestuur/kerkenraad Protestantse Kerk in Gouda en belast met pastorale zorg over ca. 200 kerkelijke leden
Instantie
Protestanse Kerk in Nederland
Plaats
Gouda
Datum ingang
02-12-2013
Datum eind
01-09-2016
Soort bedrijf/instantie
Protestanse Kerk in Nederland
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Lid van het Comité van Aanbeveling voor de Militaire Muziek
Instantie
Nederlandse afdeling van de International Military Music Society
Plaats
Den Haag
Datum ingang
10-12-2012
Datum eind
09-12-2015
Soort bedrijf/instantie
Advies/klankbord onder leiding van de voorzitter van de Eerste Kamer mr. Fred de Graaf
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid van de Commissie Integer Openbaar
Instantie
Minister van Justitie van Sint Maarten
Plaats
Sint Maarten
Datum ingang
01-12-2013
Datum eind
14-07-2014
Soort bedrijf/instantie
Overheid
Bezoldigd
Ja
Functie
Uitvoeren van vertrouwelijk integriteitsonderzoek als voormalig Commandant Koninklijke Marechausse
Instantie
Secretaris - Generaal van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.
Plaats
Den Haag
Datum ingang
02-07-2013
Datum eind
15-08-2013
Soort bedrijf/instantie
Ministerie van Veiligheid & Justitie Rijksoverheid
Bezoldigd
Ja

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Functie
Commandant van de Koninklijke Marechaussee
Instantie
Ministerie van Defensie
Datum ingang
24-04-2008
Datum eind
01-06-2012
Functie
Gouverneur der Residentie
Instantie
Ministerie van Defensie
Datum ingang
24-04-2008
Datum eind
01-06-2012

Historie beroepsgegevens

Geen historische gegevens bekend.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)