Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. C.M.J. Peeters

Rechtbank RotterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. C.M.J. Peeters "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-10-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid Commissie van Beroep tuchtrechtspraak amateurvoetbal
Instantie
KNVB
Plaats
Breda
Datum ingang
01-05-2012
Soort bedrijf/instantie
Commissie
Bezoldigd
Nee
Functie
Bestuurslid
Instantie
Stichting Petronella Frederica Janus van der Knijff
Plaats
Oosterhout
Datum ingang
01-01-2006
Soort bedrijf/instantie
Goede doelen Stichting
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter Commissie van Beroep middelbare scholen
Instantie
SKVOB (Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Breda)
Plaats
Breda
Datum ingang
01-01-2000
Soort bedrijf/instantie
Stichting
Bezoldigd
Nee
Functie
Dga
Instantie
Ribala BV
Plaats
Prinsenbeek
Datum ingang
01-01-1996
Soort bedrijf/instantie
Pensioen BV
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
30-09-2013
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Breda
Datum ingang
21-01-1991
Datum eind
31-12-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)