Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. B.J.M.P. Cremers

Rechtbank RotterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. B.J.M.P. Cremers "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-01-2013

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Advocaat
Plaats
Rotterdam

Nevenbetrekkingen

Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen.

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter Raad van Toezicht
Instantie
Stichting Ruiterbos
Plaats
Breda
Datum ingang
01-05-2001
Datum eind
01-05-2013
Soort bedrijf/instantie
Verzorgings- verpleeghuis
Bezoldigd
Ja

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Functie
Advocaat
Instantie
Van Iersel Luchtman N.V.
Plaats
Breda
Datum ingang
01-10-1995

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
15-04-2007
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Breda
Datum ingang
03-11-2004
Datum eind
15-03-2007
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
29-10-2002
Datum eind
08-06-2004

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)