Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. A.W. Schep

Rechtbank RotterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. A.W. Schep "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Auteur Fiscale Encyclopedie De Vakstudie
Instantie
Kluwer
Plaats
huisadres
Datum ingang
01-06-2012
Soort bedrijf/instantie
uitgeverij
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Functie
Honorair Rechter plv.
Instantie
Rechtbank Breda
Plaats
Breda
Datum ingang
01-01-2010
Functie
Honorair Rechter plv.
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Plaats
Rotterdam
Datum ingang
01-01-2006
Functie
Wetenschappelijk Onderzoeker
Instantie
Erasmus Universiteit, School of Law, ESBL
Plaats
Rotterdam
Datum ingang
01-10-1999

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-12-2005
Datum eind
31-12-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)