Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. A.S. Flikweert

Rechtbank RotterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. A.S. Flikweert "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-08-2015

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid Commissie van Beroep
Instantie
CDA
Plaats
Den Haag
Datum ingang
07-11-2015
Soort bedrijf/instantie
politieke partij
Bezoldigd
Nee
Functie
Gedelegeerde en waarnemend scriba (secretaris)
Instantie
Hervormde Gemeente
Plaats
Oud-Vossemeer
Datum ingang
01-08-2015
Soort bedrijf/instantie
kerkelijke instelling
Bezoldigd
Nee
Functie
Vice- voorzitter bestuur
Instantie
Vereniging Radar voor protestants-christelijk onderwijs op Schouwen - Duiveland
Plaats
Zierikzee
Datum ingang
10-12-2014
Soort bedrijf/instantie
Vereniging voor primair onderwijs
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid General Synode (landelijke vergadering), tevens lid breed moderamen
Instantie
Protestantse Kerk in Nederland
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
01-05-2016
Soort bedrijf/instantie
Kerkgenootschap
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Waarnemend voorzitter
Instantie
CDA afdeling Schouwen- Duiveland
Plaats
Zierikzee
Datum ingang
18-04-2013
Datum eind
01-08-2015
Soort bedrijf/instantie
Politieke Partij
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-02-2015
Datum eind
31-07-2015
Functie
Officier eerste klasse
Instantie
Arrondissementsparket Rotterdam
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-01-2015
Functie
Officier eerste klasse
Instantie
Arrondissementsparket Dordrecht
Datum ingang
01-06-2009
Datum eind
31-12-2012
Functie
Officier eerste klasse
Instantie
Arrondissementsparket Rotterdam
Datum ingang
01-03-2007
Datum eind
31-05-2009
Functie
Officier
Instantie
Arrondissementsparket Rotterdam
Datum ingang
01-11-2005
Datum eind
28-02-2007
Functie
Officier
Instantie
Arrondissementsparket Middelburg
Datum ingang
01-04-2000
Datum eind
31-10-2005
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Middelburg
Datum ingang
01-10-1993
Datum eind
31-03-2000

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)