Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. A.N. van Zelm van Eldik

Rechtbank RotterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. A.N. van Zelm van Eldik "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-10-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Plaatsvervangend Voorzitter
Instantie
Tuchtcollege voor de Scheepvaart
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-04-2010
Soort bedrijf/instantie
publiekrechtelijk tuchtcollege voor tuchtrechtspraak kapiteins en officieren van Nederlandse zeeschepen
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Bestuurslid van de Vereniging voor Zee- en Vervoersrecht
Instantie
Nederlandse Vereniging voor Zee- en Vervoersrecht
Plaats
Amsterdam/Rotterdam
Datum ingang
01-04-1995
Datum eind
30-11-2013
Soort bedrijf/instantie
vereniging
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
30-09-2013
Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
23-01-1987
Datum eind
31-12-2010
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
09-10-1979
Datum eind
22-01-1987
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
11-04-1978
Datum eind
08-10-1979
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
08-09-1978
Datum eind
08-10-1979
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-02-1972
Datum eind
10-04-1978

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)