Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. A.M.H. Geerars

Rechtbank RotterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. A.M.H. Geerars "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid van het Curatorium
Instantie
Stanislascollege
Plaats
Delft
Datum ingang
01-07-2014
Soort bedrijf/instantie
Middelbare scholengemeenschap
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Onafhankelijk voorzitter Geschillencommissie m.b.t. het Algemeen Schoolreglement/leerlingenstatuut
Instantie
Sint Stanislascollege
Plaats
Delft
Datum ingang
01-01-1997
Datum eind
01-07-2014
Soort bedrijf/instantie
Sint Staniascollege Delft
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-01-2012
Datum eind
31-12-2012
Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2011
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-11-2004
Datum eind
31-12-2010
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-10-2002
Datum eind
31-10-2004
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Dordrecht
Datum ingang
19-10-1998
Datum eind
31-10-2004
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-01-2002
Datum eind
30-09-2002
Functie
Kantonrechter
Instantie
Kantongerecht 's-Gravenhage
Datum ingang
01-05-1997
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Gouda
Datum ingang
10-11-1993
Datum eind
31-12-2001
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
06-05-1997
Datum eind
31-12-2001
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
22-03-1996
Datum eind
30-04-1997
Functie
Officier
Instantie
Arrondissementsparket Dordrecht
Datum ingang
01-04-1993
Datum eind
21-03-1996
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-04-1988
Datum eind
21-03-1996
Functie
Substituut-officier
Instantie
Arrondissementsparket Dordrecht
Datum ingang
01-04-1992
Datum eind
31-03-1993

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)