Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. A.C. van der Schans

Rechtbank RotterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. A.C. van der Schans "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-01-2013
Functie
Plaatsvervangend-officier van Justitie
Instantie
Arrondissementsparket Den Haag
Datum ingang
01-01-2013
Functie
Plaatsvervangend-officier van Justitie
Instantie
Arrondissementsparket Rotterdam
Datum ingang
01-01-2013
Functie
Plaatsvervangend-officier van Justitie
Instantie
Arrondissementsparket Zeeland-West-Brabant
Datum ingang
01-01-2013
Functie
Advocaat-generaal
Instantie
Ressortsparket Den Haag
Datum ingang
01-01-2013
Functie
Advocaat-generaal
Instantie
Openbaar Ministerie N.A.
Datum ingang
01-03-2006

Nevenbetrekkingen

Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen.

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Advocaat-generaal
Instantie
Ressortsparket 's-Gravenhage
Datum ingang
01-05-1998
Datum eind
31-12-2012
Functie
Plaatsvervangend-officier van Justitie
Instantie
Arrondissementsparket 's-Gravenhage
Datum ingang
07-07-1998
Datum eind
31-12-2012
Functie
Plaatsvervangend-officier van Justitie
Instantie
Arrondissementsparket Dordrecht
Datum ingang
01-10-1996
Datum eind
31-12-2012
Functie
Plaatsvervangend-officier van Justitie
Instantie
Arrondissementsparket Middelburg
Datum ingang
01-10-1996
Datum eind
31-12-2012
Functie
Plaatsvervangend-officier van Justitie
Instantie
Arrondissementsparket Rotterdam
Datum ingang
01-10-1996
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-09-2004
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum ingang
15-01-2001
Datum eind
31-10-2012
Functie
Plaatsvervangend lid
Instantie
College van Beroep Studiefinanciering
Datum ingang
20-01-1987
Datum eind
31-12-2000
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Breda
Datum ingang
30-03-1995
Datum eind
05-03-1999
Functie
Officier eerste klasse
Instantie
Arrondissementsparket 's-Gravenhage
Datum ingang
01-10-1994
Datum eind
30-04-1998
Functie
Arrondissementsofficier van justitie
Instantie
Arrondissementsparket Breda
Datum ingang
07-01-1988
Datum eind
30-09-1994
Functie
Arrondissementsofficier van justitie
Instantie
Arrondissementsparket Assen
Datum ingang
01-01-1987
Datum eind
06-01-1988
Functie
Substituut-officier
Instantie
Arrondissementsparket Assen
Datum ingang
10-12-1985
Datum eind
31-12-1986
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Assen
Datum ingang
01-09-1982
Datum eind
09-12-1985

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)