Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. A.C. Rop

Rechtbank RotterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. A.C. Rop "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-01-2015
Functie
Rechter in opleiding
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-10-2014

Nevenbetrekkingen

Functie
Redacteur Awb Wettenhandel
Instantie
Berghauser Pont Publishing
Plaats
Vanuit huis
Datum ingang
01-06-2012
Soort bedrijf/instantie
Uitgever
Bezoldigd
Ja
Functie
Auteur Commentaar Bestuursrecht
Instantie
SDU Uitgevers
Plaats
Vanuit huis
Datum ingang
01-04-2010
Soort bedrijf/instantie
Uitgever
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Functie
Advocaat
Instantie
Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-08-2009
Datum eind
01-10-2014

Historie beroepsgegevens

Geen historische gegevens bekend.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)