Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. A.B. Baumgarten

Rechtbank RotterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. A.B. Baumgarten "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-01-2014

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Advocaat
Instantie
Baumgarten c.s. Advocaten
Plaats
's-Gravenhage
Datum ingang
01-05-1988

Nevenbetrekkingen

Functie
Plaatsvervangend lid arbitragecommissie
Instantie
Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-07-2014
Soort bedrijf/instantie
Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter
Instantie
Stichting Afwikkeling Marorgelden Overheid
Datum ingang
01-01-2005
Soort bedrijf/instantie
Stichting Afwikkeling Marorgelden Overheid
Bezoldigd
Ja
Functie
Voorzitter
Instantie
Klachtencommissie van WoonInvest
Datum ingang
01-01-1998
Soort bedrijf/instantie
Klachtencommissie van WoonInvest
Bezoldigd
Ja
Functie
Voorzitter dagelijks bestuur
Instantie
Nederlands Israëlietische Gemeente
Plaats
's-Gravenhage
Datum ingang
01-01-1996
Soort bedrijf/instantie
Nederlands Israëlietische Gemeente
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Docent strafprocesrecht
Instantie
Beroepsopleiding NOVA
Datum ingang
01-01-1997
Datum eind
01-01-2014
Soort bedrijf/instantie
Beroepsopleiding NOVA
Bezoldigd
Ja

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Functie
Advocaat
Instantie
Baumgarten c.s. Advocaten
Plaats
's-Gravenhage
Datum ingang
01-05-1988

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Oost-Brabant
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-12-2013
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum ingang
25-08-2006
Datum eind
31-12-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)