Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. drs. J.A.A. Rooijers

Rechtbank RotterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. drs. J.A.A. Rooijers "

Beroepsgegevens

Functie
Lid van het bestuur
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid Raad van Toezicht
Instantie
SHDH
Plaats
Haarlem
Datum ingang
01-09-2011
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Lid van de Adviescommissie ongeschiktheidsontslag rechterlijke ambtenaren
Instantie
Ministerie van V&J
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-12-2019
Soort bedrijf/instantie
Ministerie van V&J
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Directeur bedrijfsvoering
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
01-02-2008
Datum eind
31-12-2012
Functie
Directeur bedrijfsvoering
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
01-02-2002
Datum eind
31-01-2008

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)