Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. H. de Doelder

Rechtbank RotterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. H. de Doelder "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-01-2013
Functie
Plaatsvervangend lid
Instantie
Gemeensch. Hof van Justitie v.d. Ned. Antillen en Aruba
Datum ingang
08-03-2002

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Hoogleraar straf- en strafprocesrecht
Instantie
Erasmus Universiteit en decaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Plaats
Rotterdam
Datum ingang
01-09-1987

Nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter Raad van Advies
Instantie
SBV
Datum ingang
15-10-2005
Soort bedrijf/instantie
Adviesbureau
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid commissie
Instantie
Commissie Herziening Wetb. van Strafrecht en -vorderingen Curacao, Aruba en Sint Maarten
Plaats
Curaçao, Aruba, Sint-Maarten
Datum ingang
11-01-2003
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid
Instantie
Adviescommissie bezwaarschriften AWB inzake personele aangelegenheden - Ministerie van Justitie
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-01-2002
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Nee
Functie
Bestuurslid
Instantie
Rotterdams Juridisch Genootschap
Plaats
Rotterdam
Datum ingang
01-09-1993
Soort bedrijf/instantie
Studievereniging
Bezoldigd
Nee
Functie
Adviseur
Instantie
Advocatuur; politie; OM
Plaats
Rotterdam
Datum ingang
01-04-1989
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Ja
Functie
Docent
Instantie
SSR
Plaats
Zutphen
Datum ingang
01-01-1980
Soort bedrijf/instantie
Onderwijsinstelling
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
01-03-2013
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum ingang
20-07-1989
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
20-05-1989
Datum eind
31-12-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)