Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr.drs. G. Edelenbos

Rechtbank OverijsselBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr.drs. G. Edelenbos "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum ingang
01-04-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid
Instantie
College van Afgevaardigden
Plaats
Utrecht/Den Haag
Datum ingang
01-09-2015
Soort bedrijf/instantie
College van Afgevaardigden Rechtspraak
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Plv. lid
Instantie
College van Afgevaardigden
Plaats
Landelijk
Datum ingang
01-11-2014
Datum eind
01-09-2015
Soort bedrijf/instantie
College van Afgevaardigden Rechtspraak
Bezoldigd
Nee
Functie
Plv. lid
Instantie
Overijsselse Ombudscommissie
Plaats
Raalte
Datum ingang
01-06-2004
Datum eind
01-05-2014
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Ja

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Oost-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-03-2013
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Zutphen
Datum ingang
01-02-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Officier
Instantie
Arrondissementsparket Zwolle
Datum ingang
01-04-2009
Datum eind
31-01-2011
Functie
Officier
Instantie
Arrondissementsparket Almelo
Datum ingang
01-05-2008
Datum eind
31-03-2009

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)