Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr.dr. M. Aksu

Rechtbank OverijsselBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr.dr. M. Aksu "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum ingang
01-04-2015

Nevenbetrekkingen

Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen.

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Gastdocent
Instantie
Weekendschool
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
01-02-2014
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Functie
Docent Privaatrecht
Instantie
Molengraaff Instituut (Universiteit Utrecht)
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-09-2012
Datum eind
15-02-2014
Functie
Docent burgerlijk recht
Instantie
Radboud Universiteit Nijmegen
Plaats
Nijmegen
Datum ingang
01-09-2011
Datum eind
31-12-2011
Functie
Docent arbeidsrecht & sociale zekerheidsrecht en straf(proces)recht
Instantie
Radboud Universiteit Nijmegen
Plaats
Nijmegen
Datum ingang
01-10-2008
Datum eind
31-12-2010

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum ingang
01-04-2013
Datum eind
31-03-2015
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Oost-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-03-2013
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Zwolle
Datum ingang
31-01-2012
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
20-09-2010
Datum eind
30-01-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)