Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. W.P.M. Elderman

Rechtbank OverijsselBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. W.P.M. Elderman "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum ingang
01-04-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter beroepscommissie
Instantie
Voetbalvereniging Berkum
Plaats
Zwolle
Datum ingang
01-03-2015
Soort bedrijf/instantie
Voetbalvereniging Berkum
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter ouderraad
Instantie
Thorbecke Scholengemeenschap
Plaats
Zwolle
Datum ingang
01-04-2014
Soort bedrijf/instantie
Scholengemeenschap
Bezoldigd
Nee
Functie
Programmaleider HBO-recht
Instantie
Leidse Onderwijsinstellingen
Plaats
Zwolle/Leiderdorp
Datum ingang
01-01-2014
Soort bedrijf/instantie
Leidse Onderwijsinstellingen
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid van de beroepenveldcommissie
Instantie
SmitBertens Trainers
Plaats
Deventer
Datum ingang
01-09-2012
Soort bedrijf/instantie
Organisatie voor training, advies en performance op het gebied van verkoop, managemente
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid Commissie van Toezicht
Instantie
Forensisch Psychiatrisch Centrum Veldzicht (Balkbrug)
Plaats
Balkbrug, Zwolle
Datum ingang
01-01-2005
Soort bedrijf/instantie
Forensisch Psychiatrisch Centrum Veldzicht
Bezoldigd
Ja
Functie
Voorzitter Beklagcommissie
Instantie
Forensisch Psychiatrisch Centrum Veldzicht
Plaats
Balkbrug
Datum ingang
01-01-2005
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Lid Ouderraad
Instantie
Thorbeckescholengemeenschap
Plaats
Zwolle
Datum ingang
01-10-2011
Datum eind
01-04-2014
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid medezeggenschapsraad
Instantie
Thorbeckescholengemeenschap
Plaats
Zwolle
Datum ingang
01-09-2012
Datum eind
01-02-2014
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Nee
Functie
(mede)programmaleider HBO-recht
Instantie
Leidse Onderwijsinstellingen
Plaats
Zwolle/Leiderdorp
Datum ingang
01-04-2012
Datum eind
01-01-2014
Soort bedrijf/instantie
Opleidingsinstituut
Bezoldigd
Ja

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Oost-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-03-2013
Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Zwolle
Datum ingang
01-05-2012
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Zwolle
Datum ingang
01-05-2002
Datum eind
30-04-2012
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Zwolle
Datum ingang
01-05-2001
Datum eind
30-04-2002
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Zwolle
Datum ingang
23-10-2001
Datum eind
30-04-2002
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
28-03-2001
Datum eind
31-12-2001

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)