Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. S.M. Milani

Rechtbank OverijsselBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. S.M. Milani "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum ingang
01-04-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid tuchtcommissie
Instantie
V.V. Hooglanderveen
Plaats
Hooglanderveen
Datum ingang
01-02-2015
Soort bedrijf/instantie
Voetbalvereniging (amateur)
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid
Instantie
WODC
Plaats
Zwolle en Utrecht
Datum ingang
01-02-2014
Soort bedrijf/instantie
Begeleidingscommissie WODC - onderzoek 'Herziening vd misdrijven tegen de reden?'
Bezoldigd
Nee
Functie
Bestuurslid
Instantie
Plaatselijke Geestelijke Raad van de Bahá'ís
Datum ingang
21-04-2010
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter
Instantie
Medezeggenschapsraad van KBS De Marke
Datum ingang
01-07-2011
Datum eind
01-07-2014
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Oost-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-03-2013
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Zwolle
Datum ingang
01-02-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Zwolle
Datum ingang
01-01-2010
Datum eind
31-01-2011
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Zwolle
Datum ingang
01-01-2010
Datum eind
31-01-2011

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)