Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. S. Taalman

Rechtbank OverijsselBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. S. Taalman "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum ingang
01-04-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid Ouderraad
Instantie
Basisschool
Datum ingang
01-09-2014
Soort bedrijf/instantie
Basisschool
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter
Instantie
Beklagcommissie van de commissie van toezicht van de PI Overijssel
Plaats
Almelo
Datum ingang
01-09-2009
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid commissie van toezicht
Instantie
Penintiarie Inrichtingen Overijssel
Plaats
Almelo
Datum ingang
01-02-2009
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Ja
Functie
Ambassadrice
Instantie
Kika
Plaats
Almelo
Datum ingang
01-02-2007
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Oost-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-03-2013
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Almelo
Datum ingang
01-10-2005
Datum eind
31-12-2012
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Almelo
Datum ingang
01-10-2004
Datum eind
30-09-2005
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Almelo
Datum ingang
22-01-2003
Datum eind
30-09-2005

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)