Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. P.M.F. Schreurs

Rechtbank Overijssel

´╗┐

Beroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. P.M.F. Schreurs "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter in opleiding
Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum ingang
01-07-2014
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum ingang
01-10-2014

Nevenbetrekkingen

Functie
Vrijwilliger
Instantie
Stichting Weekendschool Toppers op Zondag
Plaats
Twente, vnl. Enschede
Datum ingang
01-07-2014
Soort bedrijf/instantie
Stichting
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Assistent coach
Instantie
Stichting Weekendschool Toppers op Zondag
Plaats
Twente, vnl. Enschede
Datum ingang
01-10-2011
Datum eind
01-07-2014
Soort bedrijf/instantie
Stichting die zich bezighoudt met beroepenori├źntatie en talentontwikkeling voor kinderen
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Geen historische gegevens bekend.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)