Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. M.I. van Meel

Rechtbank OverijsselBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. M.I. van Meel "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum ingang
01-02-2015

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Stafjurist
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Plaats
Amsterdam

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid ouderraad
Instantie
Kinderdagverblijf het Kevertje
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-01-2013
Soort bedrijf/instantie
Kinderdagverblijf
Bezoldigd
Nee
Functie
Docent
Instantie
SSR Onderwijs-/cursusinstituut
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-05-2009
Soort bedrijf/instantie
Onderwijs-/cursusinstituut
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter
Instantie
Vereniging van Eigenaren Hofwoningen
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-05-2012
Datum eind
15-06-2015
Soort bedrijf/instantie
Vereniging van Eigenaren
Bezoldigd
Onbekend

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Geen historische gegevens bekend.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)