Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. M.H. van der Lecq

Rechtbank OverijsselBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. M.H. van der Lecq "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum ingang
01-04-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Docent
Instantie
Instituut voor Juridische Opleidingen
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-11-2014
Soort bedrijf/instantie
Opleidingsinstituut
Bezoldigd
Ja
Functie
Vrijwilliger taalhulp aan laaggeletterden
Instantie
Stichting lezen & schrijven
Plaats
Zwolle e.o.
Datum ingang
01-10-2014
Soort bedrijf/instantie
Stichting lezen & schrijven
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Oost-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-03-2013
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Almelo
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Almelo
Datum ingang
01-01-2010
Datum eind
31-12-2010

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)