Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. M.A. Wijnands-Veninga

Rechtbank OverijsselBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. M.A. Wijnands-Veninga "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum ingang
01-04-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Duo leesmoeder
Instantie
Basisschool De IJsselhof
Plaats
Zwolle
Datum ingang
01-09-2014
Soort bedrijf/instantie
OBS De IJsselhof
Bezoldigd
Nee
Functie
Leidster kindernevendienst
Instantie
Adventskerk Zwolle-Zuid
Plaats
Zwolle
Datum ingang
01-09-2014
Soort bedrijf/instantie
Adventskerk Zwolle-Zuid
Bezoldigd
Nee
Functie
Begeleidster duo-lezen
Instantie
Basisschool de IJsselhof
Plaats
Zwolle
Datum ingang
01-09-2013
Soort bedrijf/instantie
Basisschool
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Oost-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-03-2013
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Zwolle
Datum ingang
01-06-2005
Datum eind
31-12-2012
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Zwolle
Datum ingang
01-07-2003
Datum eind
31-05-2005
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Zwolle
Datum ingang
01-07-2003
Datum eind
31-05-2005
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Zwolle
Datum ingang
01-04-1997
Datum eind
30-06-2003

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)