Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. M. van Bruggen

Rechtbank OverijsselBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. M. van Bruggen "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum ingang
01-06-2014

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid medezeggenschapsraad
Instantie
Emmaschool Primair Onderwijs
Plaats
Zwolle
Datum ingang
01-06-2015
Soort bedrijf/instantie
School
Bezoldigd
Nee
Functie
Bestuurslid
Instantie
Stichting het Hervormd Weeshuis Zwolle
Plaats
Zwolle
Datum ingang
01-09-2012
Soort bedrijf/instantie
Vermogensfonds: verlenen van geldelijke bijdragen aan jeugdigen
Bezoldigd
Nee
Functie
Bestuurslid
Instantie
Stichting Steunfonds YMCA jeugdwerk (George William Fonds)
Plaats
Lage Vuursche
Datum ingang
01-01-2007
Soort bedrijf/instantie
Vermogensfonds: verlenen van financiële steun aan jeugdwerkactiviteiten
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum ingang
03-06-2013
Datum eind
31-05-2014
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum ingang
01-04-2013
Datum eind
31-05-2014
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Oost-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-03-2013
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Zwolle
Datum ingang
23-05-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Zwolle
Datum ingang
01-10-2007
Datum eind
01-10-2010

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)