Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. L.J. Bosch

Rechtbank OverijsselBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. L.J. Bosch "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum ingang
01-04-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Docent Strafrecht
Instantie
O.S.R. Cursusorganisatie
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-12-2014
Soort bedrijf/instantie
O.S.R. Cursusorganisatie
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Eigenaar van kennispower.nl (eenmanszaak)
Instantie
Kennispower.nl
Plaats
Zwolle
Datum ingang
01-12-2011
Datum eind
01-01-2014
Soort bedrijf/instantie
ontwikkelt studiemateriaal voor rechtenstudenten en praktijkjuristen
Bezoldigd
Ja

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Oost-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-03-2013
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Zutphen
Datum ingang
01-03-2010
Datum eind
31-12-2012
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Zutphen
Datum ingang
01-03-2009
Datum eind
28-02-2010
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Zutphen
Datum ingang
24-01-2007
Datum eind
28-02-2010
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Zutphen
Datum ingang
01-04-2003
Datum eind
28-02-2009

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)