Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. L.E.C. van Rijckevorsel-Besier

Rechtbank OverijsselBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. L.E.C. van Rijckevorsel-Besier "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum ingang
01-04-2013

Nevenbetrekkingen

Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen.

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Ouderling (Zuidwijk)kerkenraad NH kerk
Instantie
Protestantse gemeente in wording
Plaats
Hattem
Datum ingang
01-04-2012
Datum eind
01-11-2014
Soort bedrijf/instantie
Kerkgenootschap
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid dagelijks bestuur
Instantie
Stichting Noodfonds Zwolle en omgeving
Plaats
Zwolle
Datum ingang
13-12-2011
Datum eind
01-10-2014
Soort bedrijf/instantie
Stichting
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Oost-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-03-2013
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Zwolle
Datum ingang
01-10-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Zwolle
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
30-09-2011
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Zwolle
Datum ingang
01-04-2008
Datum eind
31-12-2010
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Zwolle
Datum ingang
01-07-1992
Datum eind
31-03-2008
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Deventer
Datum ingang
27-06-1996
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Lelystad
Datum ingang
27-06-1996
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Zwolle
Datum ingang
27-06-1996
Datum eind
31-12-2001
Functie
Ondervoorzitter
Instantie
Raad van beroep Zwolle
Datum ingang
15-05-1984
Datum eind
30-06-1992
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Raad van beroep Zwolle
Datum ingang
07-06-1982
Datum eind
14-05-1984
Functie
Plaatsvervangend voorzitter
Instantie
Raad van beroep Zwolle
Datum ingang
19-05-1983
Datum eind
14-05-1984

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)