Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. J.M. Marsman

Rechtbank OverijsselBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. J.M. Marsman "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum ingang
01-04-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Gastdocent
Instantie
Bonhoeffer College Enschede
Plaats
Enschede
Datum ingang
14-02-2014
Soort bedrijf/instantie
Voortgezet onderwijs
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter (voor 2007 als lid van de commissie)
Instantie
Beroepenveldcommissie HBO rechten Saxion
Plaats
Enschede
Datum ingang
01-01-2007
Datum eind
13-05-2013
Soort bedrijf/instantie
Hogeschool
Bezoldigd
Ja
Functie
Intermediair
Instantie
Stichting Leergeld Enschede
Plaats
Enschede
Datum ingang
01-01-2008
Datum eind
01-02-2013
Soort bedrijf/instantie
Stichting Leergeld
Bezoldigd
Ja

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Functie
rechter plaatsvervanger
Instantie
Rechbank
Plaats
Almelo
Datum ingang
01-09-2011
Datum eind
31-05-2012
Functie
Juridisch medewerkster
Instantie
Rechtbank
Plaats
Almelo
Datum ingang
01-09-2000
Datum eind
31-08-2011
Functie
senior secretaris
Instantie
Gerechtshof
Plaats
Arnhem
Datum ingang
01-03-2010
Datum eind
28-02-2011

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Oost-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-03-2013
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Almelo
Datum ingang
01-06-2012
Datum eind
31-12-2012
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Almelo
Datum ingang
01-09-2011
Datum eind
31-05-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)