Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. I.C.E. Draisma

Rechtbank OverijsselBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. I.C.E. Draisma "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum ingang
14-07-2014
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum ingang
01-04-2013
In deze functie wordt betrokkene niet ingezet.

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Advocaat
Instantie
Phijffer Advocaten
Plaats
Nijmegen
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter
Instantie
Stichting Boemerang
Datum ingang
01-01-2014
Soort bedrijf/instantie
Stichting
Bezoldigd
Nee
Functie
Plaatsvervangend voorzitter
Instantie
Klachtencommissie politie Gelderland Zuid
Plaats
Arnhem en Nijmegen
Datum ingang
25-11-2010
Soort bedrijf/instantie
Commissie
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Mediator
Instantie
NMI
Datum ingang
01-01-2010
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Bestuurslid
Instantie
Stichting Voedselbank Nijmegen
Datum ingang
01-11-2009
Datum eind
31-03-2013
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Oost-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-03-2013
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Zutphen
Datum ingang
27-05-2002
Datum eind
31-12-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)