Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. H.M. Jongebreur

Rechtbank OverijsselBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. H.M. Jongebreur "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum ingang
01-04-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid Commissie Jongste Jeugd
Instantie
Hockey vereniging
Plaats
Deventer
Datum ingang
12-04-2015
Soort bedrijf/instantie
Hockey vereniging
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Oost-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-03-2013
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Almelo
Datum ingang
01-03-2004
Datum eind
31-12-2012
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Almelo
Datum ingang
01-03-2003
Datum eind
29-02-2004
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Almelo
Datum ingang
01-03-2003
Datum eind
29-02-2004

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)