Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. F.H.W. Teekman

Rechtbank OverijsselBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. F.H.W. Teekman "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum ingang
01-04-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid klachtencommissie
Instantie
Tactus
Plaats
Deventer
Datum ingang
01-01-2005
Soort bedrijf/instantie
Verslavingszorg
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Oost-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-03-2013
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Almelo
Datum ingang
01-02-2001
Datum eind
31-12-2012
Functie
Officier
Instantie
Arrondissementsparket Almelo
Datum ingang
01-06-1993
Datum eind
31-01-2001
Functie
Plaatsvervangend-officier van Justitie
Instantie
Arrondissementsparket Almelo
Datum ingang
01-06-1992
Datum eind
31-05-1993

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)