Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. F. van der Maden

Rechtbank OverijsselBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. F. van der Maden "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum ingang
01-04-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Bestuurslid
Instantie
Stichting Musica Vocalis
Plaats
Zwolle
Datum ingang
01-01-2006
Soort bedrijf/instantie
Stichting Musica Vocalis
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Lid
Instantie
Raad van Toezicht SHBB
Plaats
Borger
Datum ingang
01-01-2006
Datum eind
01-01-2015
Soort bedrijf/instantie
Woningcorporatie
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid toetsingsadviescommissie
Instantie
Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
01-08-2014
Soort bedrijf/instantie
overheidsorgaan
Bezoldigd
Ja

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Oost-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-03-2013
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Zwolle
Datum ingang
01-06-2003
Datum eind
31-12-2012
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Zwolle
Datum ingang
01-06-2002
Datum eind
31-05-2003
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Zwolle
Datum ingang
30-11-2000
Datum eind
31-05-2003

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)